Dobrovolníci, kteří se podílejí na rekonstrukci historického objektu ve Vlaštovičkách se mají možnost dovědět ledasco o principech holistické medicíny.

Autor: archiv sdružení Holos