Claudio Antonio Monteverdi, italský hudební skladatel, je jeden z nejvýznamnějších komponistů své doby. Jeho dílo patří na hranici období renesance a baroka. Monteverdi svými hudebními inovacemi výrazným způsobem přispěl ke zrodu barokního stylu. Je autorem celé řady profánních i sakrálních děl, významný je zejména jako dovršitel formy madrigalu. Avšak největší přínos je spatřován ve sféře operní, neboť se prostřednictvím Orfea (1607) či Ariadny (1608) zasloužil o vznik tohoto nového tvaru scénické kompozice. Jeho osobnosti je věnována přednáška Miloše Štědroně, která se uskuteční v rámci Bezručovy Opavy dnes v prostorách opavské církevní konzervatoře.

Monteverdi byl prvním skladatelem, jenž ve své díle záměrně využíval disonance, nesouzvuku, čímž rozšířil evropskou hudbu o harmonické možnosti. Opera Orfeus je považována za jedno z prvních děl svého tvaru vůbec. Skladatel ji komponoval na zakázku pro mantovský karneval. Posléze byla uvedena v mantovském dvorním divadle a následně v Benátkách získala tištěnou podobu. Děj opery vychází z antického řeckého mýtu, líčícího Orfea, který se pokouší svou mrtvou milenku Eurydiku vysvobodit z podsvětí. Tímto dílem se zasloužil o vytvoření zcela nového žánru, dramma per musica neboli hudebního dramatu.

Miloš Štědroň se v přednášce bude zabývat také otázkou týkající se prvního uvedení opery v našich zemích. Nedílnou součást celkového profilu skladatele bude tvořit také jeho přínos v oblasti duchovní tvorby.