Výstava bude zahájena vernisáží 4. srpna a pro veřejnost bude otevřena následující den. Potrvá celkem pětadvacet dní. Opava je navíc posledním místem v České republice, kde je možno tento unikátní interaktivní projekt vidět. Celkem třináct mužů stojí za výtvarnými objekty expozice Orbis Pictus aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie.

Výstava byla koncipovaná Petrem Niklem, jehož inspirací je dílo Labyrint světa a ráj srdce Jan Ámose Komenského. Putování po Česku bylo zahájeno v letošním roce na jaře a obohatilo Prahu, Brno a Kroměříž. „Celkem ji navštívilo devadesát tisíc lidí a cílem je dosáhnout sta tisíc, což by snad již neměl být problém,“ doplnil k výstavě Petr Rotrekl. Po skončení se výstava přesouvá do Itálie.

Výstava má kromě jiných ojedinělost. Nikde nenajdete nápis Prosím, nedotýkejte se exponátu. Orbis Pictus vás totiž přímo vyzývá, abyste se objektů dotýkali, zapojili svou fantazii, oživili hudební nástroje a prostě si hráli. Hlavně proto výstavu navštíví také nevidomí spoluobčané. „Do Opavy se chystáme v pátek patnáctého září. Klienti občanského sdružení Lorm mají možnost si vše ohmatat a vyzkoušet, což je pro ně inspirativní,“ uvedla terénní sociální pracovnice sdružení Barbora Hluchníková.

Zároveň organizátoři jubilejní Bezručovy Opavy připravili doprovodný program k výstavě. V pondělí 3. září budou moci zájemci zhlédnout film Otakara Vávry Putování Jana Amose, který bude promítán od osmnácti hodin v refektáři Domu umění. V sobotu je připraven koncert Tomáše Pfeiffera s názvem Vodnářský zvon. Začne v šest večer v kostele svatého Václava a na témže místě bude reprizován ve středu 26. září. Ojedinělý prostor kostela využije také Alfréd Strejček a Štěpán Rak, kteří společně připravili hudební projekt Vivat Comenius. Doprovodný program uzavře divadlo Ráj srdce labyrint světa, které vzešlo ze společného mezinárodního projektu vysokých divadelních škol.