Syrový příběh je zasazen do oblasti Peru v druhé polovině šestnáctého století. Do doby, kdy španělský conquistador Gonzala Pizarra vedl do nebezpečí peruánského deštného pralesa hrstku mužů, aby s jejich pomocí nalezl zmizelé město, bájné El Dorado. Aguirre, hněv Boží je snímkem, jenž stál na počátku spolupráce dvou výrazných uměleckých osobností německé kinematografie – Wernera Herzoga a Klause Kinského.

Dílo je eposem, který v sobě mísí historické prvky s psychedelickými. Pro Kinského se postava Dona Lope de Aguirre stala první možností k vyjádření expresivity, tolik příznačné pro jeho herectví. Ve filmu nejsou podstatné dialogy, naopak autor vyzdvihl složku hudební. Ta vychází ze směru avantgardy. Složil ji Florian Fricke, jehož skupina Popol Vuh (název byl odvozen z mýtu o stvoření Mayů) se podílela na hudbě v mnoha Herzogových snímcích. Význačnou roli zaujímá v režisérově eposu voda, která podtrhuje Aguirreho prohlubující se šílenství a halucinace.

Herzog je v moderní světové kinematografii vnímán jako režisér, jenž je nejvíce vizionářský a zároveň zaujatý velkými tématy. Není divu, že stál u zrodu mnoha oper. Stěžejní rys snímku lze spatřit ve snaze převést diváka do říše divů. Projekce Aguirre, hněv Boží se uskuteční dnes v opavském kině Mír, její počátek je naplánován na sedmnáctou hodinu a třicátou minutu.