Křest knihy se uskuteční dnes 26. zářío půl sedmé večer v Městském domě kultury Petra Bezruče. U příležitosti sedmdesátého výročí úmrtí této významné osobnosti vydává statutární město Opava publikaci, jež shrne život a dílo muže, jehož jméno je nedílně spojeno s naším městem. Autor Kroniky obce Kylešovic, poslanec Slezského zemského sněmu, zakladatel Pěveckého sdružení slezských učitelů, předseda Ústředny sirotčích spolků slezských – to je jen zlomek z celkového počtu Gudrichových aktivit, z nichž mnohé překročily regionální rámec.

Rudolf Gudrich se narodil v rodině starosty obce Hrabyně. Vzdělání získal v Opavském učitelském ústavu, kde již v dobách studií organizoval ve prospěch Matice opavské české besedy a působil také jako herec spolku divadelních ochotníků. V roce 1884 zde pomáhal zakládat organizaci Sokola, v tomtéž roce stál v Kylešovicích u zrodu vůbec 1. Českého hasičského sboru. Rudolf Gudrich se proslavil také na poli politickém. Jeho činnost byla záslužná také ve sféře kultury. Mimo již uvedených funkcí byl členem výboru Matice opavské či Centrální záložny opavské. Rudolf Gudrich stál u samotného zrodu těchto institucí.