I toto dílo spadá do zlatého fondu kinematografie této výrazné osobnosti německého nového filmu. Režisér Werner Herzog je spjat se snímky, jejichž příběhy zasazuje do nebezpečí divočiny. V konfrontaci s tímto prostředím se ocitají výstřední hrdinové, usilující o splnění svých snů, jakkoliv bizardních, absurdních.

Herzog i tentokráte oslovil svého kmenového herce, Klause Kinského, jenž už svým fyziognomickým vzezřením splňoval autorovy záměry. Režisér a scénárista v jedné osobě si i v tomto případě zvolil pro název filmu jméno, resp. přezdívku hlavního hrdiny. Francisco Manoel da Silva alias Zelená kobra je obávaným banditou a bezzásadovým dobrodruhem, který se na krátký čas stane dodavatelem otroků z nitra Afriky. Napínavý příběh je zasazen do druhé poloviny devatenáctého století, do období, jež je završeno zrušením otroctví v Brazílii, země, do níž byly „zásilky lidí“ především posílány.

Snímek Zelená kobra se dotýká zvláště zotročení, avšak na tento problém je nahlíženo dvojím pohledem: zatímco černoši vinou otrokáře trpí po stránce fyzické, trýzeň, jíž podléhá de Silva, má duševní charakter. Výraznou složku filmu tvoří scénická kompozice. I za podpory českého kameramana Viktora Růžičky vznikly neotřelé záběry, v nichž autor zobrazil zejména vůdce, rychle se střídající u moci.

Válčení mezi kmeny tvoří nedílnou součást života v tamní oblasti, přízeň vůdců je značně vrtkavá, de Silva se tedy neustále ocitá v ohrožení. Ani navzdory této neradostné skutečnosti nepřestává doufat ve vyplnění svého snu: vydělat spoustu peněz a usadit se ve vzdálené zemi, kde pravidelně sněží. Projekce Zelené kobry se uskuteční dnes 24. záříod 17.30 v opavském kině Mír.