Přes citlivost otázky manželství pro gaye a lesby byly dopisy a ohlasy na sociálních sítích kultivované, a to i ty nesouhlasné.

Pavla Pokorná o tom píše: „Použila bych místo manželství slovo svazek, jelikož ve své podstatě vyjadřuje přesně povahu sloučení s právy a povinnostmi, ale liší se od slova manželství, což se mi zdá docela důležité. Řekne-li se manželé, je všem jasno, o čem mluvíme, a právě tak by slovo svazek, nebo sezdání, mělo hned napoprvé jasné mluvit o vztahu, v jakém žijeme.“

Přečtěte si názory, proč by homosexuálové měli nebo naopak neměli mít možnost uzavírat manželství:

Jiní čtenáři jsou pro, aby gayové a lesby měli nejen rovná práva, ale i nárok na slovo manželství. „Já jsem pro lesby a gaye, aby měli všechna práva i povinnosti jako my ostatní. Nic proti nim nemám. Ať žijí stejně jako ostatní lidé a vychovávají děti. Ať se cítí tak, aby si nepřipadali zbyteční na tomto světě, podceňovaní a méněcenní,“ uvádí Lýdie Dedíková.

Průzkum agentury CVVM z poloviny loňského roku ukázal, že nadpoloviční většina Čechů je pro to, aby stejnopohlavní páry mohly adoptovat děti a uzavírat manželství. Na rozdíl od ankety je sociologický výzkum založen na vědeckých základech. Nemusí skutečné mínění odrážet dokonale, ale dává o něm dobrý obraz.

ANKETA: Mají mít všechna práva včetně nároku na manželství i gayové a lesby? 14. února 2024 | Video: Deník/Kateřina Součková

Výběr ohlasů z redakční pošty

Petr Macek: Nemělo by se to jmenovat manželství
Dlouhá léta vím, že skupina LGBT je nešťastné zjevení světa. Nemůžou za to, nesměju se jim, ale myslím, že by měla mít stejná práva jako my všichni v našich manželských vztazích, ale nemělo by se to jmenovat manželství pro všechny s právem osvojovat děti.

Pavla Pokorná: Adopce dětí po pohovoru s psychologem
Myslím si, že by měla tato forma soužití mít stejná práva i povinnosti, ovšem nazývat jejich svazek manželstvím se mi nezdá správné. Použila bych místo manželství slovo svazek, jelikož ve své podstatě vyjadřuje přesně povahu sloučení s právy a povinnostmi, ale liší se od slova manželství, což se mi zdá docela důležité.

Dobře, uznáváme jako rovnocennou jinou variantu sezdání, ale myslím, že je dobré pro orientaci všech ji pojmenovat tak, aby nebylo potřeba dodatečné ujasňovaní, o jaký typ soužití jde. Řekne-li se manželé, je všem jasné, o čem mluvíme, a právě tak by slovo svazek, nebo sezdání, mělo hned napoprvé jasně mluvit o vztahu, v jakém žijeme. Nesezdaní se také bez problémů nazývají partneři a necítí se diskriminovaní.

Pak je ještě otázka osvojení si dětí. To je mnohem závaznější věc, na které je potřeba ještě dost pracovat. Jaké to pro dítě bude mít dopady, hlavně psychické, bude-li mít dvě maminky, eventuálně dva tatínky? Myslím, že stejnopohlavní páry by v případě osvojení dětí měly projít pohovory s vhodným psychologem a připravit se na situaci, která bude pro ně i pro jejich dítě/děti odlišná.

Vím, že dobrý vztah a láskyplná péče je to nejdůležitější, ale je potřeba také umět zacházet s reakcemi společnosti a umět tyto také měnit v pozitivní.

Lýdie Dedíková: Ať mají lesby a gayové stejná práva jako ostatní
A proč by neměli mít stejná práva? Copak jsou jiní než my ostatní? Ano, jsou trochu jiní, ale oni si svůj osud nevybrali. Proč by měli být omezováni jako „nesvéprávní“? Někdo říká, že je to proti přírodě. Co je vlastně v pořádku, aby to nebylo proti přírodě? Já jsem pro lesby a gaye, aby měli všechna práva i povinnosti jako my ostatní. Nic proti nim nemám. Ať žijí stejně jako ostatní lidé a vychovávají děti. Ať se cítí tak, aby si nepřipadali zbyteční na tomto světě, podceňovaní a méněcenní.


Nahrává se anketa ...

Názory ze sítí

Doporučuju změnit znění anketní otázky: „Mají mít stejná práva všichni občané a občanky?“

Stejné povinnosti, stejná práva.

Jednotlivec musí mít stejná práva a povinnosti jako každý člověk, ale manželství je svazek muže a ženy.

Odvádějí daně jako každý člověk, tak ať mají stejná práva.

Rozhodně!!!

A jak se budou rozmnožovat, aby byli přínosem pro společnost? Adoptovat, osvojovat cizí děti? Hm, tak tudy asi cesta civilizace nevede.

Návrh na uzákonění možnosti uzavírání manželství i pro lidi stejného pohlaví je ve Sněmovně před závěrečným schvalováním:

Když si bere gay lesbu, tak to celý národ zpívá a jásá… Nazdar…

Nevidím důvod, proč ne.

Ano mají mít práva, ale jiný název!

Název „manželství“ NE!

Oni jsou snad nějak ohroženi na právech?! Co to je za blbost?

Všichni jsme lidi a všichni si zasloužíme stejná práva. Zbytek je jenom netolerance a předsudek.

Manželství = muž + žena!

Ano, mají. Stejně jako kdokoli jiný. Mají stejná práva jako všichni ostatní.

To je jakoby sporák chtěl dělat stejnou práci jako pračka.

K čemu je Černá a bílá

Černá a bílá. Speciál věnovaný tématům, která hýbou společností info Zdroj: Deník Černá a bílá. Speciál věnovaný tématům, která hýbou společností

Říká se nám, že nemáme vidět svět černobíle. Tahle rubrika jako by to popírala. Ale ne, pokud dokážeme vidět zároveň černou i bílou, koukáme barevně.

Názor. Každý máme názor. Máme právo na svobodu názoru. Jenže co to je? „Žid není člověk“ je názor. A je ohavný i trestný. „Cikány do plynu“ je názor, ale také za něj můžete skončit v base. Intuitivně chápeme proč, jenže kde je ta svoboda?

Necháme trestněprávní věci stranou, se shora uvedenými tvrzeními nemá cenu polemizovat. Stejně jako s někým, kdo tvrdí, že očkování proti covidu masově zabíjí, nebo že jsme jím čipováni. Nebo s někým, kdo popírá, že Rusko je agresorem a začalo válku proti Ukrajině a že ta má právo na to, aby získala zpět uloupená území.

Pak jsou pře, které závisí na naší povaze, výchově či znalostech: Jestli je Bůh, nebo ne. Jestli je lepší dovolená u moře, nebo na horách. Jestli je lepší přispět na zvířecí útulek, nebo na bezdomovce, jestli je lepší punk, nebo vídeňská filharmonie, jestli je hezčí čáp, nebo ještěrka. Jestli je déšť hnusný, nebo krásný, jestli je potřeba se vyrovnat s kolonialismem i ve středoevropských podmínkách. Jestli Uber, nebo Bolt, Matuška, či Gott. A tak dále.

A pak jsou spory, kde mají dobré argumenty obě strany. Kdy je zbytečné se hádat. Kdy bychom se měli pochopit navzájem a hledat nejlepší řešení. Třicet let už sleduji a píšu názory, myslím, že se v nich trochu vyznám. V rubrice Černá a bílá shrnuji věcně a logicky argumenty obou stran pře pro vás, čtenáře Deníku.

Prosím, napište nám své názory do diskuze pod článkem, nebo nám pošlete postřehy či příběhy na adresu cernabila@denik.cz. Rádi je zveřejníme.