Pachatel je obviněn ze spáchání trestného činu násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci. Prvního září totiž okolo patnácté hodiny v domě na Polní v Opavě udeřil dvakrát sekerou do vstupních dveří bytu muže (ročník 1958) z Opavy, který měl v bytě hlasitě puštěné rádio. Na muže pachatel křičel: „Ztlum to, nebo tě zabiju!“. V poškozeném tím vzbudil důvodnou obavu, že tak skutečně učiní, a proto rádio ztlumil. Pachatel od výhružek upustil a od dveří poškozeného odešel. Znehodnocením vstupních dveří způsobil škodu ve výši 1 000 korun.