Pro začátek malé připomenutí. Česká republika se nachází na hlavním evropském rozvodí, které rozděluje naši zemi na tato povodí:

  • povodí Labe (úmoří Severního moře) – odvodňuje skoro celé Čechy s hlavními toky Labe a Vltava
  • povodí Dunaje (úmoří Černého moře) – v něm skončí voda z malých toků jižní, západní a východní příhraniční oblasti Čech, ale hlavně téměř celá Morava s hlavními toky Morava a Dyje
  • povodí Odry (úmoří Baltského moře) –  odvodňuje celé české Slezsko, malé severní oblasti Moravy a malé příhraniční oblasti na severu Čech s hlavními toky Odra a Lužická Nisa

Díky tomu lze Česko označit jako střechu Evropy, píše se i v internetové encyklopedii Wikipedia.  Víte však, kde největší české řeky začínají a končí?


Nahrává se anketa ...

Mince pro štěstí patří do Vltavy

Vltava je naše nejdelší řeka, kdy její tok protíná 420 kilometrů území Česka. Pramení v katastru obce Pěkná, což je část Nové Pece na Prachaticku. U Mělníka se pak vlévá do Labe.

„Řeka Vltava pramení jako Teplá Vltava na úbočí Černé hory na Šumavě ve výšce 1172 metrů nad mořem. Pramen je sveden do jámy obložené kameny. Můžete do ní vhodit pár mincí pro štěstí,“ připomíná web Vltava.

K pramenu se nejlépe dostanete na kole z Kvildy. Cesta je dobře značená, vede po asfaltce po modré turistické značce. Cestou k prameni se můžete kochat pralesovitými porosty horských smrčin.

Soutok Vltavy a Labe u Mělníka pak patří ke krásným panoramatům. „Ač je Labe na soutoku s Vltavou méně mohutné než Vltava, řeka dál plyne právě jako Labe a vlévá se nad Hamburkem do Severního moře,“ upozorňuje web Turistického centra Mělníka.

Labe se dere k povrchu v rašeliništi

Druhou nejdelší řekou v České republice je Labe.  Jeho tok v tuzemsku činí 368 kilometrů, jeho celková délka je pak 1 094 kilometrů.

„Pramen vyvěrá v nadmořské výšce 1387 metrů nad mořem v rašeliništi na Labské louce. Labe začínající jako průzračný horský potok, postupně mohutní a jeho tok se zpomaluje,“ popisuje web Pramen Labe.

Čechy Labe opouští v Národním parku České Švýcarsko u Hřenska ve výšce 115 metrů nad mořem a dále už putuje jen Německem. „Na dolním toku Labe od Hamburku, největšího přístavního města Německa, je řeka splavná i pro námořní lodě,“ dodává web Pramen Labe.

Morava je proti Dunaji tak trochu špindíra

Třetí nejdelší řekou v Česku je Morava. Její tuzemská délka činí 269 kilometrů, celková délka pak 353 kilometrů. Pramen řeky se nachází nedaleko samotného vrcholu hory Králický Sněžník na česko-polském pomezí.

„Samotný pramen je chráněn obezdívkou, před níž je v zemi uměle vytvořena kamenná studánka s výtokovou strouhou. Od pramene stéká Morava jako potok strmým žlebem,“ popisuje web Králický Sněžník.

Vydejte se k prameni řeky Moravy s Miroslavem Krobotem:

| Video: Youtube

Česko řeka Morava opouští kousek od Břeclavi směrem na Slovensko. U Bratislavy se pak vlévá do Dunaje. Jde opět o velmi zajímavé místo, které lze vidět z krásného výhledu hradu Děvín. Zajímavostí pak je, že je patrný barevný rozdíl v obou řekách.

Zatímco Dunaj má barvu zelenomodrou, Morava hnědou. U Moravy za tím stojí skutečnost, že protéká zemědělskou krajinou, takže se do ní dostává hodně hlíny. Dunaj pak sbírá přítoky z mnohem čistějších z oblastí s vyšší nadmořskou výškou.

Dalšími řekami v pořadí podle délky toku v Česku pak jsou:
4. Ohře – 247 kilometrů
5. Sázava – 226 kilometrů
6. Dyje – 196 kilometrů
7. Jihlava – 180 kilometrů
8. Svratka – 168 kilometrů
9. Jizera – 167 kilometrů
10. Lužnice – 158 kilometrů

Odra je v Česku krátká, přitom trumfne Vltavu

Na 12. místě je pak Odra a u této řeky se ještě zastavme. Jde totiž o tok, který končí v Baltském moři nedaleko Štětína. Pramen se nachází v takzvaném Oderském lese v oblasti vojenského prostoru Libavá na severovýchodě okresu Olomouc mezi obcí Kozlov a zaniklou obcí Varhošť v mělkém sedle s rozsáhlým rašeliništěm.

„Prameniště je tvořeno několika stužkami, které jsou zřetelné v době dešťů či tání jarního sněhu. Podle kroniky města Odry z roku 1830 kronikáře F. X. Zimmermanna lokalizovali pramen řeky dva němečtí obchodníci,“ uvádí web Odry.cz.

Území ČR opouští pod Bohumínem u Kopytova pod soutokem s Olší. Asi osm kilometrů tvoří i vytyčuje státní hranici. Celkem její tok v Česku délku 134 kilometrů, v součtu i s polským územím 854 kilometrů. 

Fakticky tak jde po Labi o druhou nejdelší českou řeku. Tedy z pohledu žebříčku řek, které v Česku pramení.