Po první světové válce získalo Československo část německého Horního Slezska. Protože nová hranice byla vytvářena na základě prosté čáry, vznikl spor o přináležitosti tří vesnic - Hati, Píště a Ovsiště.

Teprve v roce 1923 padlo rozhodnutí, že Hať a Píšť připadnou Československu, zatímco Ovsiště zůstanou v Německu. Této konferenci předcházel koncert žesťového kvinteta Silesian Brass Quintet ve farním kostele sv. Vavřince v Píšti.

Záznam z konference z neděle 19. března můžete zhlédnout na youtube.

Zdroj: Youtube