V neděli 8. října se v kostele v Kateřinkách v 15 hodin uskutečnil benefiční koncert Chrámového sboru na generální opravu tamních varhan. Kostel svaté Kateřiny je jeden z nejstarších církevních objektů města Opavy a přilehlého okolí.

Přestavba z počátku 19. století sice tvář kostela svaté Kateřiny podstatně změnila, prvky jejího středověkého gotického jádra však lze spatřit dodnes. Jméno patronky stavby – sv. Kateřiny Alexandrijské - později ovlivnilo pojmenování celé zdejší obce Kateřinky (Dorf Kathreyn).

Krnovská synagoga 9. října 2023.
Židovské památky v ohrožení? V Krnově jsou skoupí na slovo

První zmínka z roku 1369, z níž se odvozuje i datace dokončení výstavby, pojednává o instalaci oltářního deskového obrazu zasvěceného sv. Kateřině ve stejnojmenném kostele. Tento údaj však nelze považovat za jistý, jelikož nemusí nutně souviset s tímto místem.

Z historie svatyně

První bezpečná zpráva z roku pochází z roku 1417 a dává tušit, že svatyně již nějakou dobu předtím existovala a plnila svou funkci. Vnitřek kostela skrývá 14 obrazů zobrazujících zastavení křížové cesty, namalovaných Janem Lukášem Krackerem roku 1761. V zahradě kostela je umístěna socha sv. Floriána.

Skulptura ochránce před požáry zde byla přenesena roku 1923 z křižovatky Ratibořské a Černé ulice. Práce neznámého autora z roku 1721, zachycující patrona v podobě římského vojáka s kopím vylévajícího vědro s vodou, patří k významným opavským barokním památkám.

Krnovan Radek Zajíc zveřejnil rodinné fotografie z cest po Izraeli, které vznikly jen pár dní před útokem Palestinců.
Zajícovi z Krnova zažili v Izraeli poslední dny míru. Pak přišel útok Palestinců

Ze zprávy z přelomu 16. a 17. století se lze dozvědět, že kostel spolu s hřbitovem sloužil obyvatelstvu přilehlých osad Opavy – dnešních Kateřinek, Malých Hoštic a Kylešovic. Pohřbívalo se zde až do roku 1869, kdy byl zprovozněn nový hřbitov u nedaleké kaple sv. Kříže – tzv. Švédské kaple. V kostele, který byl zřejmě spravován kaplanem podléhajícím pod opavskou farnost chrámu Panny Marie, se v polovině 17. století kázalo dvojjazyčně, tedy česky i německy.

Současnost

V průběhu 19. a 20. století proběhlo několik přestaveb a oprav, přičemž zejména ta první a největší z roku 1806 podstatně změnila tvář památky. Došlo ke stržení západní stěny a prodloužení délky kostela. Zároveň byla zaklenuta loď, vystavěna varhanní kruchta a především byla do vstupního průčelí zabudována hranolová věž s cibulovou bání, lucernou a makovicí.

Dnes je kostel nově omítnut, po stranách jsou umístěny jednostupňové opěráky, průčelí je členěno pilastry a zakončeno korunní římsou.

K TÉMATU

Sv. Kateřina Alexandrijská podle legendy žila kolem roku 300 a celá staletí patřila mezi nejpopulárnější křesťanské světce. Během pronásledování křesťanů císařem Maxentiem vystoupila na obranu své víry a zasvětila se panenství. Byla za to přivázána na mučící soukolí, které ji mělo rozdrtit, ale anděl Páně stroj roztrhl a Kateřinu osvobodil. Tento zázrak vyvolal u diváků úžas a mnozí z nich pod jeho dojmem uvěřili v Krista. Svatou Kateřinu odsoudil císař ke stětí mečem a její ostatky byly nalezeny na posvátné hoře Sinaj, kde jí byl postaven klášter. Je patronkou panen, učenců, studentů, žáků a učitelů, kolářů a několika dalších řemeslných profesí, námořníků a tiskařů, ochraňuje úrodu, pomáhá při migréně a nemocech jazyka a také při hledání utonulých. Zobrazovaná je hlavně s kolem, na kterém byla mučena, s knihou, korunou a palmovou ratolestí. V katolické církvi má svátek 25. listopadu a uctívaná bývala i na selských dvorech. O Kateřinině slavnosti končila pastva a pro chasu byl její svátek dnem, kdy dostávali mzdu a mohli měnit dvůr.

*Zdroj: Farnostopava.cz