Březen je tradičně měsícem čtenářů. Tento rok se koná již 12. ročník a hlavním tématem je udržitelnost. Navazuje se na pracovní skupinu Udržitelnost v knihovnách, která si klade za cíl prozkoumat, jak knihovny pomáhají v naplňování cílů udržitelného rozvoje skrze komunikaci s veřejností nebo zřizovatelem.

Knihovna Petra Bezruče se rozhodla přidat k této aktivitě a to recyklací knih. Byl pořízen kontejner, který je již od 1. března v provozu a nachází se vedle vstupu do knihovny. Název kontejneru Beru(ž)ky vznikl spojením slov BERU KNÍŽKY a odlišuje se od stávajících biblioboxů knihovny jak grafikou, tak účelem. Je určen k tomu, aby zde lidé zanechávali přebytečné knihy, CD či DVD.

Dokumenty se použijí jak pro fond knihovny, tak i pro redistribuci do sdílené knihobudky v parku pod Ptačím vrchem nebo budou nabídnuty zájemcům z řad neziskových organizací města Opavy.

Zbyněk Kotzian