Na Štědrý den - dne 24. prosince 2021 - nás opustila naše sestra Miroslava Kaštovská, za svobodna Tkáčová. Válečná veteránka a čestná předsedkyně OV ČSBS Opava zemřela ve věku 90 let.

Narodila se 8. prosince 1931 v osadě Znajka mezi osadou Čeladná a Horní Bečvou. V této samotě žili uprostřed lesů pouze Tkáčovi. Až do roku 1940 tam nevedla ani cesta. Otec pracoval v lese a Mirka musela od malička pomáhat v jejich malém hospodářství. V létě 1944 se v Beskydech začali soustřeďovat uprchlí sovětští zajatci, první partyzáni. Později i členové výsadku Wolfram a pak hlavně členové formujícího se partyzánského oddílu Jana Žižky. Partyzáni se zastavovali i v domě u Tkáčů.

Žáci ročníku 1973 ze základní školy ze Šatova na Znojemsku na lyžařském výcviku na Labské boudě
RETRO: Sáně, lyže, brusle. Jak jste si užívali sněhu vy?

2. listopadu 1944 se mělo uskutečnit setkání s domnělými zástupci komunistů z Ostravy. Došlo však k přestřelce s německými vojáky, partyzánský velitel Ján Ušiak byl raněn a 3. listopadu 1944 se v obklíčení zastřelil. Jeho zástupce Dajan Bajanovič Murzin byl raněn do nohy. Nad ránem 3. listopadu 1944 přišel Murzin k Tkáčům. Společně s hajným Křenovským mu vykopali bunkr a ukrývali ho až do 25. listopadu. V tomto období v Beskydech probíhala akce Tetřev na potlačení partyzánského hnutí. Murzina u Tkáčů objevil sovětský partyzán Konstantin Arzamascev s českým průvodcem Emilem Muroněm. Ten byl 10. ledna 1945 zatčen a 18. ledna 1945 se stal konfidentem. V ten den začala jeho zrada i na Znajce. Byl zatčen Jindřich Tkáč a jeho žena Anežka Tkáčová. Jejich dcera Miroslava se tak ve 13 letech musela postarat o hospodářství i mladší sourozence. Poslední zpráva o Jindřichu Tkáčovi je z března 1945 z věznice v Kounicových kolejích, z kterých se již nevrátil. Nezjistilo se, kde přesně zahynul.

Mynařík dlouhoocasý.
VIDEO: Zimní přikrmování pomáhá ptákům přežít zimu. Poradíme vám, jak na to

Po odchodu z rodiště se Miroslava několikrát stěhovala a nakonec zakotvila v Opavě. Druhý odboj však poznamenal její další život natolik, že jej věnovala i práci v ČSPB, později ČSBS a ČsOL. Aktivně besedovala s veřejností, příkladně zejména s mládeží, a připomínala hrůzy války, protifašistický odboj, partyzánské hnutí i osvobození Československa. Nechyběla na žádných připomínkových a pietních akcích. Po válce se také společně s maminkou zúčastňovala vzpomínkových akcí partyzánské brigády, kde se několikrát setkali i s velitelem Murzinem.

Její zásluhy měly odraz v přiznání osvědčení „Čsl. Partyzán“ a v osvědčení „Válečný veterán“. Za tyto zásluhy byla mnohonásobně vyznamenána. Je nositelkou nejvyšších svazových a legionářských vyznamenání, ale i ruských a našich Pamětních medailí.

Čest její památce!

Oblastní výbor ČSBS Opava

Párky v listovém těstě od Jarmily Kuncové.
Silvestrovské menu Deníku: Utopenci v černém pivě nebo párečky v listovém těstě