V neděli 10. října proběhl v Chlebičově odpust. Chlebičovský odpust se slaví v říjnu, kdy bývá obvykle chladno, a tak se většinou obejde bez kolotočů, stánků se suvenýry nebo velkých hudebních produkcí, nikdy se ale neobejde bez společné modlitby v kapli Panny Marie Růžencové, živé hudby a koláčů. Slavnostní mši sloužil pan farář dr. Radovan Hradil a předcházel jí průvod s požehnáním dvou vloni zrestaurovaných křížů v obci. A následovalo malé pohoštění přímo před kapličkou…

Ing. Josef Mikoklajský