Historie Kaple sv. Anny u Opavy. Poutní kaple sv. Anny stála na kopci za Opavou, kde se propojovaly polní cesty od Jaktaře, Zlatníků, Slavkova, Otic a Opavy za hospodou U Latarny na nynějším katastru Zlatnickém. Dle tradice zde stála kaple již v 18. století a k jejímu vzniku se váže několik kramářských písní, vytištěných v 19. století a rozšířených ve Slezku i na Moravě. Podle jedné z nich se jistému knězi ve snu zjevila sv. Anna a přikázala mu, že má jít zaopatřit svátostí umírajících jistou zbožnou dívku, která velmi uctívala obraz sv. Anny. Kněz uposlechl a skutečně ve vsi dívku nalezl a zaopatřil. Na památku této události byla vystavěna kaple.

Dle druhé verze bylo pomoženo druhé chudé dívce ke štěstí. Kaple v r.1897 vyhořela, byla znovu postavena a rozšířena. Vysvěcena byla v červenci 1901. V roce 1945 byla silně poškozena. V roce 1947 péčí zaměstnanců Zemské psychiatrické léčebny v Opavě opravena, znovu vysvěcena a byly obnoveny poutě. Později se stala součástí vojenského cvičiště a byla silně poškozena. Obnovena byla v roce 1957 zlatnickými, stěbořickými a slavkovskými občany. V roce 1960 byla znovu vandaly devastována, až nakonec zcela zanikla.

Osud uctívaného obrazu sv. Anny a ostatního vybavení neznáme. Ručně kovaný kříž, na jediném dochovaném kameni z původního kříže, byl požehnán v roce 2002. Kovová kaple tvarem a velikosti připomínající poutní kapli byla požehnána v roce 2003 a byly obnoveny poutě.

Eva Raidová