Ta umožňuje přístup k plným textům knih, časopisů a novin, vydaných na území České republiky. Databáze obsahuje jak texty chráněné autorským právem, tak i tzv. volné texty, které již nejsou chráněny autorským právem. Po rozšíření od 6. 2. 2021 databáze tak obsahuje téměř 150 000 knih a časopisů. U knih se jedná o knihy vydané do roku 2000, u časopisů do roku 2010.

Díla nedostupná na trhu.Díla nedostupná na trhu.Zdroj: archiv Knihovny Petra Bezruče

Knihovna Petra Bezruče v Opavě získala pro své uživatele přístup do této databáze. Všichni uživatelé knihovny s platnou registrací mohou mít k této databázi přístup po přihlášení ze svých osobních počítačů a dalších komunikačních zařízení ze svého domova. Využití Národní Digitální Knihovny je vhodné ke studijním a badatelským účelům, aniž by zájemce musel navštívit jinou knihovnu, v jejímž fondu se tyto dokumenty nacházely. Čtenáři tak získali přístup k řadě jedinečných dokumentů, které podléhají přísným podmínkám k prezenčnímu půjčování, nebo jsou pro běžného čtenáře nedostupné.

Uživatel k přihlášení do databáze použije stejné údaje jako při vstupu do svého čtenářského konta na stránkách on-line katalogu knihovny. Podrobný návod, jak se přihlásit, společně s přímým odkazem na přístup do databáze naleznou uživatelé na stránkách Knihovny Petra Bezruče v Opavě.

Zbyněk Kotzian