Rezervace je ojedinělý ucelený komplex mokřadních luk, luhů, rozptýlené zeleně,slepých ramen, tůní a luk v nivě řeky Opavy.

Kromě naučné stezky s mnoha informačními tabulemi je zde taky dobře udržovaná asfaltová cyklostezka.

Je dobrá nejen pro kola, kočárky ale i pro kolečkové brusle.

Dobře udržované turistické přístřešky lákají nejen k odpočinku ale i ke stolování. Ideální místo pro procházky rodin s dětmi.

Petr Parák