Do ekologického projektu neziskové organizace Člověk v tísni se s velkou chutí zapojili žáci Biologicko – chemického semináře ve spolupráci s Ekotýmem gymnázia.

Průvodci soutěžních týmů se stali žáci sexty. Pro děti bylo připraveno celkem patnáct ekologických stanovišť - Život kolem nás, Hromada odpadků, Na farmářském trhu, Koncert v lese, Buď skrblík, Hra na detektiva, Zachraň ledovec, Za čistý vzduch, Recyklační dílnička, Pytel plný překvapení, Samá ruka, samá noha, Skok za lepším životním prostředím a Domeček pro skřítky.

Soutěžící se zábavnou formou dozvěděli informace o třídění odpadů, druhové rozmanitosti, dopadech klimatické změny a možnostech snížení osobní uhlíkové stopy.

Žáci vymysleli strategii, jak zacílit na nejmladší generaci, aby se základy ekologického chování a jednání staly běžnou součástí jejich života.

Krok za krokem aneb Výprava za uhlíkem.Krok za krokem aneb Výprava za uhlíkem.Zdroj: Se souhlasem vítkovského gymnázia

Na závěr měli Ekotýmáci připravené pracovní listy k ověření získaných poznatků. Předškoláčci odcházeli plni dojmů s vlastním výrobkem z recyklační dílničky, s odměnou v podobě tančící solární kytičky a s řadou nápadů, jak můžou přispět k záchraně naší planety. 

Jitka Hrušková