Zasloužili se o to rodiče s dětmi, kteří napekli cukroví a prodávali je na farmářských trzích. Výtěžek pak umožnil pořízení tee-pee.

„Akce byla o to záslužnější, že se do ní zapojily právě děti, které s rodiči pekly, prodávaly a pomáhaly stan stavět. Teď během prázdnin pořádáme tři příměstské tábory a v současné době probíhá druhý, třetí bude v srpnu a zahrada je při nich využívaná. Teď je v běhu druhý tábor s šestnácti dětmi,“ říká šéfová lesní školky Kateřina Meletzká.

Další prvky přibudou v zahradě během září, kdy se lesní školka dostane do běžného provozu. Už nyní má poměrně hodně přihlášených dětí a volných míst zůstává už jen šest.

Rodiče, kteří chtějí svým dětem dopřát celodenní pobyt v lese, který nabízí celou řadu pedagogických situací, souvisejících s běžným životem a rozvojem smyslů, by proto dlouho váhat neměli Badatelský přístup podporuje dětskou zvídavost a výtvarné a hudební aktivity rozvíjejí zase kreativitu.

K tomu lze přidat ještě dostatek pohybu, času na volnou hru a také pravidelnou nabídku řízené činnosti, například výtvarné a hudební aktivity, řemeslo, badatelské učení nebo vaření na ohni. V takovém prostředí jsou děti na budoucí školní docházku dobře připravené. 

Jitka Hrušková