Poruba je obec připojená 1957 k Ostravě. Leží na západě města, ve Slezsku. Byla založena ve 13. století (Ostrava 1267) podél potoka Porubka. Název byl asi odvozen od rubání stromů a souvisí se způsobem založení obce. Z roku 1655 je doložen německý název Hannersdorf.

Nejstarší částí je tzv. stará Poruba vzniklá ve středověku. Většina obyvatel však žije v sídlištní zástavbě budované od počátku 50. let 20. století. Lidé většinou pracují v jiných částech Ostravy. Od roku 1973 zde sídlí Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Od roku 1992 je historické jádro Poruby prohlášeno za městskou památkovou zónu (Sorela). V roce 1573 byl postaven renesanční porubský zámek, pod ním se nachází Zámecký rybník. Sloužil jako sídlo rodu Markvartovců. V roce 1993 byl už téměř zničený zámek opraven jeho novým majitelem Statisem Prusalisem. Rod Wilczků vlastnil Porubu až do roku 1945.

close Putování s fotoaparátem v ruce po Ostravě-Porubě. info Zdroj: Lenka Hoffmannová zoom_in Putování s fotoaparátem v ruce po Ostravě-Porubě.

V roce 1951 se začala zejména na nepoddolovaných zkonfiskovaných polích hraběte Wilczeka a nuceně vykoupených polích porubských rolníků stavět nová Poruba. V této oblasti převládají jihozápadní větry, veškeré exhaláty z továren jsou tedy odnášeny na opačnou stranu. Škola (bývalá škola, jednopatrová budova pod kostelem) je v Porubě od roku 1650. Navštěvoval ji a později v ní učil i hudební skladatel Ilja Hurník (nar. 1922). Ten inicioval vybudování památníku, jehož součástí se stal náš druhý největší bludný kámen. Nedaleko stojí Sokolovna s restaurací, postavená 1901 jako první ve Slezsku. Dnes již zrušená dráha Svinov-Vřesina zprovozněna v roce 1925, nádražíčko zachováno jako součást Domova sociálních služeb u Porubky. Na fotce je jediná normálně rozchodná tramvajová jednokolejka u nás. Pokračuje z Poruby do Kyjovic-Budišovic. V Porubě také vyrůstal písničkář Jaromír Nohavica.

Velký úbytek obyvatel po roce 1945 byl způsoben stěhováním Čechů ze Sudet, vystěhováním železničářských rodin během okupace a vysídlením původního německého obyvatelstva. Ve staré části je zachován malebný Kostel sv. Mikuláše, který od 15. století poskytuje duchovní služby nejen místním obyvatelům. Dnešní podobu kostel získal po stavebních úpravách v letech 1788–1793. Věž byla vystavěna v roce 1808. První porubský obvod byl postaven v 50. letech 20. století ve stylu socialistického realismu, tzv. Sorela. Řada architektonických prvků je historizujících. Typické jsou budovy na Hlavní třídě, dále Oblouk a Věžičky. Nedaleko Oblouku stojí část tzv. Dvouletka. Místní obyvatelka nám potvrdila, že se zde lidem žije moc fajn. Od 60. let začala regulérní panelová výstavba.

close Putování s fotoaparátem v ruce po Ostravě-Porubě. info Zdroj: Lenka Hoffmannová zoom_in Putování s fotoaparátem v ruce po Ostravě-Porubě.

Dnes památkově chráněná čtvrť Ostrava–Poruba měla být samostatným městem Nová Ostrava, které by nahradilo starou moravskoslezskou metropoli, na jejímž místě se mělo těžit uhlí. Zdejší socialistický realismus se inspiroval historickými slohy, z antiky si vzal sloupy a oblouky, z renesance sgrafitovou výzdobu. Leninova, dnes Hlavní třída měla připomínat pařížské Champs-Élysées i architekturu Petrohradu. Ostatně známá stavba Oblouk zakončená věžičkami byla inspirována petrohradskou Admiralitou. Mezi domy (na fotkách) stojí sochy Mladý horník a Dívka s hrozny sochaře Antonína Ivanovského z roku 1952, jeho socha Lenina na bývalé Leninově, dnes Hlavní třídě stála v centru asi jednoho z prvních rondelů u nás.

Zdobnost a monumentálnost Poruby je výjimečná, ačkoli se projekt nového města nepodařilo dokončit a čtvrť se začlenila do Ostravy. Zprvu obyvatele provázely potíže, protože Poruba se stavěla velice rychle a někdy domům chybělo technické zázemí. Později se ale čtvrť proměnila v místo vysněného bydlení pro mnohé Ostravany. Nechybí jí občanská vybavenost, která scházela a schází mnohým sídlištím vybudovaným později. Domy tu tvoří bloky, v jejich přízemí najdete obchody i restaurace. Neschází tu ani zeleň.

Lenka Hoffmannová

Máte také své oblíbené místo a fotíte? Zkuste jej nafotit a poslat nám ukázky oblastí, kde rádi trávíte čas! Fotografie s krátkým textem zašlete na e-mail: tipy.morava@vlmedia.cz. My vše poté uveřejníme na našem webu v rubrice Čtenář reportér