Mládě damana pralesního (Dendrohyrax dorsalis) se narodilo 6. prosince 2020 páru, který obývá noční expozici v Pavilonu evoluce. Jedná se o šesté mládě tohoto druhu damana, které se v Ostravě narodilo. Otcem mláděte je samec narozený v roce 2018 v Ostravě jako druhé ostravské mládě. Matkou je samice, kterou ostravská zoo získala na konci roku 2019 ze Zoo Lipsko, kam se dostala po zabavení soukromému chovateli, který ji podle tamních úřadů držel v nevhodných podmínkách. Do Ostravy přicestovala i se svou dcerou a obě zde vytvořily pár se dvěma samci narozenými v Ostravě. Matka se svým partnerem v Ostravě zůstala, její dcera s partnerem byla převezena do Zoo Plzeň.

Dvojčata damana stromového (Dendrohyrax arboreus) se narodila těsně před koncem roku 30. prosince 2020. Rodičovský pár obýval expozici v Noční Tanganice, z důvodu rekonstrukce sousední části pavilonu je momentálně přestěhován na jeden z ostrovů pod Pavilonem evoluce. Celkem už se v Ostravě podařilo odchovat 13 mláďat (8 samců a 5 samic). Pohlaví nově narozených dvojčat zatím není známo.

O všechna mláďata příkladně pečují jejich matky. Video chovatele Patrika Petka zachycuje mládě damana pralesního v Pavilonu evoluce.

Damani rodu Dendrohyrax, jak už vědecký název napovídá, jsou stromovými druhy, zdržují se tedy převážně v korunách stromů. K pohybu po větvích jsou tito drobní příbuzní slonů velmi dobře přizpůsobeni. Mají lysá a pružná chodidla s polštářky oddělenými hlubokými záhyby. Chodidla jsou navíc zvlhčovaná sekrety z četných potních žláz (řádově tisíce potních žláz na 1 cm2), které zvyšují jejich přilnavost k podkladu. Dalším uzpůsobením jsou ukazováčky zadních nohou opatřené drápkovitými nehty, které primárně slouží k čištění srsti, ale damani jsou schopní je odtahovat, dokonce stavět do mírné opozice proti zbylým dvěma prstům, což jim umožňuje perfektně šplhat. Damani pralesní jsou v Zoo Ostrava dokonce vídáni slézat hlavou dolů po svislém kmeni!

Damani pralesní žijí v deštných lesích nebo alespoň ve vlhkých lesnatých savanách západní a střední Afriky, damani stromoví obývají sušší lesy afrického východu, částečně i jihu. Oproti damanům rodů Procavia a Heterohyrax nejsou denními tvory. Zoo Ostrava chová damany stromové od roku 2009, damany pralesní od roku 2016.

Oba druhy zatím nepatří k ohroženým druhům, ale dle Červeného seznamu IUCN je vážná obava o jejich budoucnost s ohledem na rozsáhlé kácení lesů, fragmentaci habitatu a také s ohledem na stále narůstající lov pro maso (bushmeat). Doufáme, že než se tak stane, bude chov v lidské péči dobře zvládnutý, a zoo tak zabrání případnému riziku vyhubení těchto jedinečných savců.

Šárka Nováková, tisková mluvčí