Další budou provedeny po konzultaci se zahradním architektem tak, aby byl vzniklý volný prostor využitý co nejfunkčněji, „V rámci Programu péče o krajinu je v současnosti už připravovaný návrh dalších výsadeb jak v zastavěném území, tak i ve volné krajině. Tyto výsadby budou provedeny letos na podzim,“ informuje referentka oddělení ochrany přírody a krajiny z odborr životního prostředí magistrátu Zuzana Dočkalová. 

Jitka Hrušková