Před deseti lety v Opavě rozšířili vyhlášku o ochraně nočního klidu také o nařízení regulující hlučné činnosti. Vyhláška definuje pojem nočního klidu, stanoveného denně od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní dne následujícího. V této době je nutno zachovat klid a omezit hlučné projevy. Mnohem méně lidí ale ví, že určitá omezení platí i o nedělích a ve státem uznaných dnech pracovního klidu. 

S příchodem jara začíná období, kdy lidé pracují na svých zahrádkách či na opravách domů. Právě v této době se začínají množit také stížností na nedodržování hlukové vyhlášky, prosíme proto všechny občany města i městských částí, aby se jí skutečně řídili a neznepříjemňovali hlukem život obyvatelům ve svém okolí. V případě nedodržování nařízení mají lidé kontaktovat městskou policii.

Lada Dobrovolná, 

tisková mluvčí