Tato akce, která si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou života sociálně potřebných, se uskuteční v Opavě v kostele sv. Václava na Pekařské ulici od 17,00 hodin.

V originálním multižánrovém programu, který návštěvníkům nabídne nahlédnutí pod pokličku problematiky bezdomovectví v našem regionu, vystoupí místní kapely, budou probíhat prezentace sociálních služeb Opavska, výtvarná dílna, ochutnávky „jídla pro chudé“ a také možnost vyzkoušet si IGLOU.

Závěrečnou tečkou bude přespání několika odvážlivců na prostranství před kostelem ve vlastních spacácích či jiných příbytcích. Na organizaci akce se podílí Armáda spásy ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě.

close NOC venku v Opavě - program. info Zdroj: Armáda spásy zoom_in

Armáda spásy Opava