V letošním roce ale bylo u zahrádkářů důvodů k oslavám hned několik. Pořádali 20. ročník soutěže O nejrozkvetlejší obydlí, dlouholetý předseda spolku pan Jaromír Válek oslavil nedávno 75 let. A tak jim v neděli 25. září patřila mše svatá za živé a zemřelé zahrádkáře v kapli Panny Marie Růžencové v Chlebičově, po které následovala výroční členská schůze se slavnostním obědem pro členy a zvané hosty a vystoupení folklorního souboru Srubek.

A jak to vlastně bylo se vznikem zahrádkářského spolku v Chlebičově?

Na počátku se sešlo pár nadšenců, kteří se rozhodli založit organizaci Českého ovocnářského a zahrádkářského svazu (od 1. ledna 1980 Český zahrádkářský svaz). Pro svůj plán získali 28 lidí a oním dnem, kdy v Chlebičově vznikl spolek zahrádkářů, bylo 23. září 1962. Cílem bylo pořádat kulturní a společenské akce, výstavy, odborné přednášky, zájezdy a také spolupracovat s místními spolky a obcí.

Spolek v 70. letech minulého století sílil a byly doby, kdy čítal i přes 70 členů. Zahrádkáři se tedy rozhodli postavit si vlastní klubovnu. Výstavba začala v roce 1977 a slavnostně otevřena byla 8. srpna 1981. Hodnota materiálu v té době činila 52 226 korun a odpracováno bylo 2 844 brigádnických hodin. V horním patře se pořádaly schůze, besedy, přednášky a dole fungovala moštárna. Časem moštárna upadala, a tak v roce 1989 zahrádkáři upravili okolí, usadili lávky, osvětlili areál a později začali pronajímat první patro za účelem provozování hospůdky, klubovnu přestěhovali dolů. Před nedávným časem přibyl v areálu altánek, venkovní schodiště, díky obci se celá budova zateplila, vyměnila se okna, dveře a zrekonstruovala klubovna.

Archivní snímky.
Život v křížovkách i hádankách. Jubileum nejslavnějšího chlebičovského rodáka

Momentálně má spolek 42 členů a snaží se pokračovat v tom, co začalo oněch 28 zakládajících členů. Zahrádkáři pořádají vinobraní, soutěž O nejrozkvetlejší obydlí, výstavu ovoce a zeleniny. Organizují zájezdy, spolupracují s jinými místními spolky a aktivně se účastníme Dnů obce, kde mívají svůj stánek.

Jedno staré čínské přísloví praví:

„Kdo chce být šťasten jeden den, ať se napije,
kdo chce být šťasten týden, ať zabije prase,
kdo chce být šťasten rok, ať se ožení,
kdo chce být šťasten celý život, ať si založí zahradu.“

Chlebičovští zahrádkáři založili nejen vlastní zahrádky, ale před 60 lety položili základy pro vznik společenské organizace, která – jako jedna z nejstarších a nejstabilnějších v Chlebičově – spolutvoří společenský život v obci. Plody z jejich činnosti v podobě účasti na významných akcích, jakými jsou výstavy, přednášky nebo společenské akce, pak sklízí celá široká veřejnost.

Den sportu a zdraví v Chlebičově 2022
Den sportu a zdraví v Chlebičově uvítal závodníky napříč věkovými kategoriemi

Gratulujeme a přejeme všem chlebičovským zahrádkářům a jejich rodinám, které v tom jsou s nimi, hodně sil a energie do další práce. A také děkujeme – za různorodou činnost, za pořádání společenských akcí, spolupráci s obcí a ostatními složkami.

Ivana Lavická, Zuzana Kašná

Senioři z Chlebičova se projeli po Baťově kanále, navštívili Uherské Hradiště, ale také Velehrad.
OBRAZEM: Baťův kanál i historie. Takhle vypadal zájezd se seniory z Chlebičova