Od osmi do dvanácti sledovat výklad učitele na obrazovce a odpoledne dělat s rodiči úkoly. Tak vypadá život většiny opavských domácností, které mají děti ve třetí až páté třídě. V kylešovické Základní škole Erazim je to ale jinak. „Díky jedné z výjimek ve vládních nařízeních můžou k nám do školy legálně chodit všechny děti od prvního do pátého ročníku,“ potvrzuje ředitel školy Matěj Frgala. Žáci prvního stupně této školy tedy nemají distanční výuku, ale chodí každý den do své školy, kde jsou se svými spolužáky.

Na ZŠ Erazim mohou chodit i páťáci.Na ZŠ Erazim mohou prezenčně chodit i páťáci.Zdroj: Matěj Frgala

„Myslím si, že škola má končit opravdu ve škole. Doma si má dítě hlavně odpočinou, trávit čas s rodinou, a ne mordovat se domácími úkoly,“ nechává se ještě slyšet ředitel. Základní škola Erazim staví využívá pedagogiky takzvané svobodné demokratické školy. Děti se v této škole učí zodpovědnosti za vlastní učení a v širším pojetí za vlastní život. Dospělí a děti nastavují pravidla společně a budují demokratickou komunitu. Zastávají respektující přístup k sobě i k ostatním. Do školy je možné se přihlásit nejen od září, ale přestoupit i v průběhu tohoto školního roku. Zájemci jsou zvaní na online besedu, která začne 4. března 2021 v 18.00. Více informací je uvedeno zde

Matěj Frgala