Plesovou sezonu zahájil obecní bál 

Dvacátý obecní ples, kterým jako tradičně zahajují chlebičovští plesovou sezonu, se konal v Chlebičově. Přítomným zahrála skupina UNICO, připraveno bylo bohaté občerstvení a hlavně pestrá a cenami nabitá tombola.

„Na prvním místě robovysavač s robomopem, dále 32“ televize, srna, mobil a spoustu dalších cen. Poděkování patří sponzorům, všem spolkům, spolupracujícím firmám, podnikatelům, živnostníkům i soukromým osobám, kteří přispěli svou cenou,“ říká starostka Chlebičova Zuzana Kašná a dodává: „Protože to byl ples výroční, tedy dvacátý, a dvacítky máme v letopočtu hned dvě, navíc to bylo právě před sto lety, v roce 1920, kdy jsme se, jako součást Hlučínska, připojili k Československu, rozhodli jsme se, že na to upozorníme a zvolili jsme téma dvacátá léta dvacátého století. Díky všem, že se nechali inspirovat touto érou k doplňkům a často i krásným šatem. Na památku si mohli odnést hmatatelnou vzpomínku ve formě fotky z fotokoutku.“