Prohlídkou nás provázel a svými vědomostmi překvapoval historik Václav Hájek. Od Vojenského splavu jsme šli podél náhonu, míjeli továrny již zaniklé, které byly závislé na vodě z náhonu, např. závod Juta. Přes cestu stojí vila tehdejšího majitele a je zajímavé, že na její přístavbě se podílel architekt Leopold Bauer.

Pokračovali jsme po Rybářské ulici, na rohu této a nynější Mařádkovy ulice bývala první veřejná plovárna, naproti jsou budovy původní firmy Minerva. Pod někdejšími škrobárnami se náhon zatrubňuje. Pokračovali jsme po ulici Nákladní, zmíněn byl pivovar i tržnice, nad níž jsou ulice U Fortny a Na Valech - jako připomínka někdejších hradeb.

Hovořilo se o čistírně i kousek dál na druhé straně ulice o budově, kde kdysi byl hotel U černého orla. Postoupili jsme až k zimnímu stadionu, který se rekonstruuje. V roce 1908 se zde konalo Mistrovství světa v krasobruslení a údajně Ulrich Salchov zde poprvé předvedl skok, který se dodnes po něm jmenuje. Poprvé a naposled zde soutěžily čtveřice krasobruslařů. Posléze Opava dvakrát hostila i účastníky Mistrovství Evropy v krasobruslení.

Karnola je už dlouho zpustlá a v Komárovské ulici bývalo sídlo firmy a dům stavitele Julia Lundwalla, který v Opavě postavil hodně domů. Mimochodem jeho syn MUDr. Kurt Lundwall byl druhým manželem herečky Lídy Baarové. A postupně jsme došli až k řece Opavě, kde se městský náhon do ní vlévá. Na tomto místě končí jeho cesta a též skončila naše poučná prohlídka.