Žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli resuscitaci, poskytnout první pomoc, ošetřit vážná i méně vážná zranění. Ověřili si znalosti první pomoci. Akce se dětem, učitelům i rodičům, kteří se mohli také přijít podívat, velmi líbila.

Kristián König