Do školských zařízení, hejtmanem určených k zajištění péče o děti vybraných profesí, distribuovali moravskoslezští preventisté v měsíci březnu rozličné preventivní materiály, tiskovinami počínaje a didaktickými hrami pro žáky konče.

Děti si ve hrách „Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou,“ dále „Kterak se obětí nestáti“ nebo ve hře „Na policejní služebně“ zopakují základní pravidla bezpečného chování. Materiály obsahují široké spektrum bezpečnostních témat, od dopravní výchovy, k otázkám vlastního bezpečí, rizik sociálních sítí či návykových látek. Spolu s pedagogy tak preventisté i v době epidemie pokračují ve vzdělávání dětí v otázkách bezpečí. Ostatně preventivní materiály byly identicky distribuovány do škol určených pro péči o děti zaměstnanců krizové infrastruktury také na jaře loňského roku, kdy došlo v důsledku epidemie k prvnímu omezení výuky.

Měsíc březen bývá také často označován měsícem čtenářů. Publikace moravskoslezské policie „Policejní pohádky,“ určená ke vzdělávání nejmenších dětí příběhem, v březnu putovala nejen do prve uvedených školských zařízení zajišťujících péči o děti zaměstnanců krizové infrastruktury, ale například také do školních knihoven škol či dětského klubu mobilního hospice aj.

Nicméně i v březnu policisté moravskoslezského oddělení prevence pokračovali též v realizaci on-line preventivních přednášek či besed, určených žákům škol. Stejně jako v únoru, také v březnu absolvovaly tyty přednášky stovky dětí. Nejčastěji preventista žákům vysvětlovat zásady bezpečné komunikace na internetu v rámci projektu Policie ČR Tvoje cesta onlinem.

Zdroj: Youtube

Preventisté se zatím s dětmi nemohou setkávat, na místě je proto vyzdvihnout spolupráci s pedagogy. O preventivní materiál projevila například zájem Základní škola a gymnázium Vítkov. Pedagogové zorganizovali dokonce celý týden, zaměřený na otázky bezpečného chování s názvem „Společně bezpečně.“

V rámci jednotlivých dnů byla přiblížena témata – bezpečně na cestě, chceme být vidět, bezpečně online, hrajeme si bezpečně či dobrodružství kriminalistiky. Součástí akce byla také výtvarná soutěž pro děti s názvem „Bezpečné město, vesnice“. Více informací o projektu je zveřejněno zde. Díky této aktivitě mohla být témata bezpečného chování přiblížena dětem i v době limitované epidemií.

Pedagogové škol a školek mohou své požadavky k zajištění preventivních aktivit směřovat i nadále na e-mail krpt.prevence@pcr.cz. Preventivní aktivity distanční formou jsme v reakci na epidemiologickou situaci nabídli již v loňském roce. Každopádně jakmile to epidemiologická situace umožní, rádi se za dětmi vrátíme se standardními formami preventivních besed i akcí.

Gabriela Pokorná

oddělení prevence, kancelář ředitele krajského ředitelství Policie ČR