Ještě na sklonku roku 2010 v lomu těžila firma Kavex. Od té doby se lom začal zatápět spodní vodou. A vše, co dělníci nestihli vystěhovat, voda zatopila.

Pod čirou vodou je tak možné zahlédnout zbytky těžebního vybavení, kontejnery, nádoby, pneumatiky a další poklady. Kromě toho tu žije i několik druhů ryb.

Výprava turistů z Moravy a Slezska obdivuje krásy západu Čech i sousedního Bavorska.
Turisté z Moravy a Slezska vyrazili poznávat západní Čechy a Bavorsko

Přístupová cesta k lomu vede z odbočky mezi Řásnou a Lhotkou. Z ní vede zhruba dvoukilometrová cesta, která končí před závorou. Pak je nutné jít pěšky.

Každý, kdo sem přijede, by měl mít ale na paměti, že je na soukromém pozemku. I tak si sem ale každé léto najde cestu několik desítek lidí kvůli koupání. Slouží však i potapěčům.

Okolí zatopeného štěrkového dolu u Dolního Benešova.
Bunkr nebo květy kostivalu lékařského. To je okolí lomu u Dolního Benešova