Nečekaná pomoc vloni potěšila zaměstnance Charity v Ostravě, domovů pro seniory v Klimkovicích a Příboře, Dětské rehabilitace v Hlučíně, Centra pro rodinu Sluníčko v Karviné, Diakonie ČCE v Rýmařově, ostravského Žebříku a dalších organizací působících v sociálních službách. V rámci zcela nového grantu Neziskovky podpořila Nadace ČEZ 15 neziskových organizací v Moravskoslezském kraji, kterým přispěla na jejich rozvoj 1.229.644 Kč.

„Z naší dlouholeté spolupráce s mnoha neziskovkami víme, že na zvyšování kvalifikace zaměstnanců, zaplacení externích školitelů, nebo rozšiřování poskytovaných služeb pomocí nových odborníků či speciálního vybavení často nezbývají finance. I proto jsme se rozhodli nabídnout pomocnou ruku,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Neziskovky podpora potěšila. „Máme velkou radost. Program podporující neziskové organizace nám umožní rozvíjet oblasti, na které příliš peněz z běžného financování nezbývá. Zároveň se ale jedná o oblasti, které jsou zásadně důležité pro zlepšování kvality poskytované služby i pro osobní a profesní růst a tedy i spokojenost zaměstnanců,“ vysvětlila přínos grantu Gabriela Mariánková, předsedkyně ostravského spolku AlFi, který pomáhá rodinám s dětmi s autismem. Na základě pozitivního ohlasu se Nadace ČEZ chystá grant Neziskovky vypsat i letos na jaře.

Nadace ČEZ podpořila 58 neziskových organizací z celé republiky.Zdroj: archiv ČEZ

Výběr projektu z Hlučína:

Dětská rehabilitace Hlučín (50.000 Kč):

NOVÉ POČÍTAČE ZJEDNODUŠÍ BYROKRACII

Hlučínská rehabilitace, kterou Nadace ČEZ podpořila v minulosti už vícekrát při péči o konkrétní děti, díky grantu rozšíří své IT vybavení o dva nové počítače s příslušenstvím. „Byrokracie je velká i v našem oboru, vše se musí zapisovat, dokladovat. Běžně se nám stávalo, že pracovníci přímé péče museli dlouho čekat, než se počítač uvolnil. Teď bude vše jednodušší a díky nové technice jistě i plynulejší, takže grant urychlí administrativu a zaměstnanci budou mít více času na individuální činnosti s dětmi,“ řekla ředitelka městské příspěvkové organizace Radmila Lőwová.

Vladislav Sobol