Přístavba tělocvičny ke stávající základní a mateřské škole nabízí kromě hrací plochy také saunu a malou posilovnu. Sociální zázemí a dvoupodlažní tribuna s 50 místy k sezení a 30 ke stání umožní pořádání turnajů. Školní areál získal také nové parkoviště pro 12 aut. Průběh stavby poznamenaly komplikace s vlastním založením objektu.

„Za svou profesní kariéru jsem se ještě nesetkal se složitějšími základovými podmínkami, než byly právě zde. Kombinace vysoké hladiny podzemní vody a pískového podloží nakonec vedly k tomu, že musela být přepracována projektová dokumentace založení objektu,“ uvedl za zhotovitele, společnost Beskydská stavební, a.s., Ing. Marcel Konesz.

Z těchto důvodů musela být stavba přerušena na zhruba čtyři měsíce, kdy se ve snaze vyhnout se navýšení ceny díla řešilo nejen vlastní založení objektu, ale také komplexní optimalizace stavby. 

Objekt je založen na cca 120 kusech mikropilot, které vynášejí železobetonovou základovou desku. Konstrukčně byla stavba navržena dosti složitě jako skeletová železobetonová konstrukce v kombinaci prefabrikovaných sloupů, průvlaků a trámů s monolitickými trámy, průvlaky, stropy a schodišti. Nosná konstrukce zastřešení je provedena z lepených dřevěných vazníků délky cca 24 m a výšky cca 1,25 m. 

Vyzděné obvodové konstrukce jsou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s velmi pěkným strukturálním prosklením objektu. „Tato nevšední a na realizaci dosti náročná prosklená fasáda byla řešena v rámci přípravy ve 3D modelech. Vnitřní vybavení se řídilo nejen funkčností, ale také požadavky na nevšední design objektu. Dle mého názoru se povedla pěkná stavba, ze které budou mít určitě místní lidé radost,“ doplnil Konesz.   

Slavnost začíná ve 13 hodin, tělocvična navazuje na objekt ZŠ a MŠ.

Dorota Havlíková