Děti nemají režim, dělají si, co chtějí, jsou nezodpovědné, neposlouchají, odporují, někdy bývají až agresivní, stěžují si maminky. Jenže, čím dál častěji se setkávám s rodiči, kteří si sami u sebe ve spojitosti se stravováním nevědí rady. Mají
mnoho zdravotních problémů, trpí nadváhou, obezitou nebo dokonce totální podvýživou a svoje vzorce chování přenáší automaticky, bezmyšlenkovitě na svoje děti, aniž by si uvědomovali, jaké fatální následky to pro celou rodinu může mít.

Co s tím dělat?
Aby mohlo dojít ke změně chování u dítěte, prvotní změna musí přijít právě od jeho rodičů. Děti jsou mnohokrát nuceny pod tlakem „překopat“ svoje stravovací návyky, aniž by je zároveň začali měnit i rodiče a vysvětlili dětem, proč je daná změna pro ně tak nezbytná.

Slyším názory typu – já už jsem moc stará, ale ty ať nedopadneš jako já a táta. Pokud však nedrží celá rodina pevně pohromadě, stává se situace neúnosnou a stresující pro všechny členy rodiny.

Problémy se stravováním mohou končit každodenními hádkami, odchodem dětí v pozdějším věku z domu, braním návykových látek, poruchami příjmu potravy apod.

Dítě se učí vše od rodičů o to už od kolébky. Ať chcete, nebo ne, většinu smýšlení, postojů nejen ke stravování, které od vás slyší, si přenáší do dospělosti a bude učit i svoje děti. A to i přesto, že mnohokrát s vašimi názory nesouhlasí.

Však to znáte jistě sami, když se kolikrát přistihnete v situaci, kdy si řeknete, že se chováte přesně jako vaši rodiče. Je na čase přijmout zodpovědnost za svoje činy a pustit se s chutí a bezodkladně do pozitivní změny vašeho nového já jako rodiny. Nikdo jiný to za vás udělat nemůže. Nevyvážená strava konzumovaná již od raného dětství je příčinou celé řady zdravotních komplikací. Všechny naše zlozvyky si přenášíme z dětství do dospělosti a předáváme je následně dalším svým potomkům, generacím.


Akční krok pro rodiče:
Udělejte první krok k upevnění rodinných vztahů. V klidu si sedněte, vezměte si tužku, papír, zamyslete se a odpovědi si zapište.
o Jak jste se stravovali v dětství vy? Jaké vzorce jste si přenesli od svých rodičů? Jste s tím spokojeni? Co děláte jinak a je to lépe? Co můžete ještě dnes napravit?

o Jste sami se sebou spokojeni (postava, nálada…)? Co byste okamžitě změnili? Proč jste to už neudělali? Co vás odrazuje od akce? Co by vám pomohlo k tomu bezodkladně změnit všechno, s čím nejste spokojeni?

o Hledejte řešení a jděte do akce.

Autorka textu: Pavlína Podloučková,
Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, Certifikovaný Poradce pro výživu, Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Kontakt: pajapodlouckova@seznam.czwww.zdravevestrave.czwww.facebook.com/Zdravevestrave1/, telefon: 605 300 835