Zašli jsme si zde s kolegy oslavit blížící se konec roku. Teambuilding u piva považuji za jednu z nejlepších aktivit stmelování kolektivu.

Tomáš Domek