Na Přemyslovském sedle se nachází přírodní rezervace. Předmětem ochrany jsou zdejší společenstva rašelinných a mokrých luk s vysokou druhovou diverzitou a výskytem řady zvláště chráněných druhů rostlin.

Sedlem prochází hranice Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Od roku 1651 až do konce druhé světové války bylo Přemyslovské sedlo obydlené. V současné době zde hospodaří ekologičtí zemědělci.

Koutské a Zabřežské louky.
FOTO: Koutské a Zabřežské louky. Stezky ideální pro kola, kočárky i bruslaře

Již z tohoto místa se nám otevírá krásný rozhled na hlavní hřeben Hrubého Jeseníku i na masiv Králického Sněžníku. Na Tři kameny se vydáme po červené cyklistické značce, stoupáme lesem po asfaltové lesní cestě. Po dvou kilometrech dojdeme na rozcestí Tři kameny – útulna.

Odbočíme doleva, modrá turistická značka nás vede po lesní pěšině. Závěrečný výstup na skalní útvar Tři kameny může být pro menší děti i starší lidi po operací nohy :-) adrenalinovým zážitkem.

Do podhůří Jeseníků - Sobotín a Rapotín.
V podhůří Jeseníků: do Sobotína a kdysi světově proslulé sklárny v Rapotíně

Tři kameny (925 m n. m.) jsou tvořeny třemi mrazovými sruby, dosahujícími výšky 30 m. Nabízí se nám odtud nádherný výhled: na levé straně spatříme masiv Králického Sněžníku, přímo pod námi Přemyslovské sedlo a nad ním Černou stráň, a napravo se táhne hlavní hřeben Hrubého Jeseníku – na masiv Mravenečníku navazují Dlouhé stráně, zahlédneme větrnou elektrárnu u Tetřeví chaty a vrchol Pradědu.

Eva Raidová

Slavnostní odemykání Baťova kanálu v roce 2022.
FOTO: Vzhůru na plavbu. Baťův kanál ve Spytihněvi byl slavnostně odemčen
Makču Pikču, tento půvabný a exoticky znějící název nese zajímavé arboretum v obci Paseka na úpatí Nízkého Jeseníku.
Tip na výlet: Už jste byli na Makču Pikču? I na Moravě máme kousek Ameriky