V letošním roce si tedy připomínáme 30. výročí od kanonizace.

Bohumil Vícha