Tříkrálová sbírka proběhla v Hlubočci tradičním koledováním, ale také mohli občané navštívit v kapli sv. Jana a Pavla Tříkrálový koncert s živým betlémem a hraným představením. Klasický živý betlém tak stál na konci příběhu malého sirotka Františka, který šel do světa hledat radost ve svém srdci. Na cestě mu pomáhal dřevorubec, který ho vedl cestou podle mapy tam, kde zářila hvězda. Tedy k místu narození Pana Ježíše. Krásný příběh s překvapivou pointou vymyslely paní Pavla Tvarůžková a Daniela Chřibková. Dospělí herci s dětmi hru perfektně předvedli. Příběh doprovázely písně Scholy z Pusté Polomi. Poděkování patří všem zúčastněným, kteří poctivě nacvičovali. Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek byl předán do Tříkrálové sbírky. Před kaplí pak hasiči a zaměstnanci Obce Hlubočec připravili výborný punč, který přišel opravdu vhod.

Milan Nedvídek