Vydejte se s námi opět po stopách skřítka Goblina. Podle pověsti v dávných časech putoval po Vítkovských stezkách, lesích a loukách. Je známo, že kdo projde tři z jeho cest, bohatě bude odměněn.

Druhá cesta skřítka Goblina ve Vítkově.Druhá cesta skřítka Goblina ve Vítkově.Zdroj: SVČ Vítkov

Ze slov, která naleznete na jednotlivých místech, poskládejte větu. Na konci cesty u stromu listnatého naleznete v široké sklenici medailony. Vezměte jeden sobě a místo vraťte do stavu původního, ať je přístupné i poutníkům dalším. Taktéž i jednotlivé zprávy ponechte na místě svém. Vyfoťte svůj tým, chcete-li stačí fotografie medailonu v ruce a zašlete na Facebook SVČ ve Vítkově přes messenger tuto fotografii a vyluštěnou větu. Veškeré doplňující informace o Goblinových stezkách jsou zveřejněny na Facebooku SVČ ve Vítkově.

Šárka Medunová, SVČ Vítkov