Program zábavného odpoledne

 • Setkání s novináři
 • Grafi cká tvorba novin
 • Fotografování s profesionály
 • Zpracování vlastních fotografi í a námětů na reportáž
 • Soutěže pro děti
 • Soutěž o novou Škodu Fabii
 • Atrakce pro děti
 • Občerstvení zdarma - pekařství Velička, Kofola a. s.
 • Ukázky prací Českého červeného kříže (měření tlaku a první pomoc)

Kulturní vystoupení:

 • trubači ZUŠ Hlučín
 • Cimbálovka ZUŠ Hlučín
 • pěvecký soubor Sluníčko
 • mažoretky Kulturního domu Hlučín
 • scénky v nářečí dětského souboru ZEFFIRO