„Zúčastnili jsme se jednání Disicplinární komise LFA v Brně, kde jsme podali vysvětlení k zahájení tohoto řízení. Vyslechli jsme si členy disciplinární komise a zodpověděli jsme veškeré jejich dotazy,“ poznamenal ředitel Slezského FC Opava Jaroslav Rovňan. „Disciplinární komisi jsme žádali o rozhodnutí v co nejkratším termínu, protože současná situace neprospívá klubu navenek směrem k veřejnosti. Komisí nám bylo sděleno, že si vyžádá vyjádření dalších institucí, na jejichž základě rozhodne,“ řekl ještě opavský ředitel a dodal: „Na našem postoji se nic nemění – stále jsme přesvědčeni, že ze strany klubu nedošlo k žádnému pochybení. Vždy jsme v maximální míře dodržovali veškerá platná nařízení a bezpečnostní opatření,“ dodal závěrem.