„V polovině prosince loňského roku požádal primátor města Tomáš Navrátil o zaslání dokumentů, které by prokazovaly transparentní vlastnickou strukturu společnosti Group Privee & Cie Limited. Od zástupce společnosti Martina Groha chtěl primátor konkrétně doložit zakladatelskou smlouvu a stanovy, odkaz na veřejný rejstřík, ve kterém je společnost vedena, dokumenty prokazující skutečného beneficienta či jakýkoliv doklad, ze kterého vyplývá, že společnost bude disponovat prostředky banky, na níž se odkazuje a její identifikační údaje. Namísto požadovaných písemností však obdržel e-mail s informací, že společnost od nabídky odkupu strategického podílu SFC odstupuje,“ řekla tisková mluvčí magistrátu Lada Dobrovolná.

„My nemůžeme udělat nic jiného, než vzít tuto informaci na vědomí. Každopádně se budeme nadále snažit najít pro SFC strategického partnera, který by zabezpečil ekonomickou stabilitu a rozvoj této společnosti," uvedl primátor města Opavy Tomáš Navrátil.