Záznam z ON-LINE jednání

10:02

Jednací místnost se plní. Zastupitelé, veřejnost, ti všichni už jsou připraveni na začátek dnešního mimořádného jednání opavského zastupitelstva.

Mezi návštěvníky nechybí samozřejmě ani zástupci fanoušků opavského klubu, včetně "Hrubce" s "Oskarem".

10:13

Zasedání dosud nezačalo, čeká se na tisk všech potřebných materiálů důležitých k jednání.

10:21

Vypadá to, že je vše připraveno. Úvodní slovo si vzal primátor města Opavy Tomáš Navrátil a zahájil dnešní zasedání zastupitelstva.

10:28

Radim Křupala:

Proč nebylo zastupitelstvo scháleno na Bybníček, kde je více prostoru a kde by se lépe jednalo o tomto důležitém tématu? Je opravdu nutné, aby tento program byl projednán už teď?

Tomáš Navrátil:

Rybníček nebyl z technických důvodů možný. Co se týká druhé otázky, hodně se na řešení tohoto problému spěchá, takže se určitě bude projednávat dnes.

close Na opavské Hlásce se dnes řeší budoucnost Slezského FC. Zastupitelé se kvůli tomu mimořádně sešli. info Zdroj: Deník / Petr Dušek zoom_in

Radim Křupala:

Technické důvody jaké?

Tomáš Navrátil:

Kvůli plesové sezoně, která je dopředu naplánována, by se nestihlo vše včas připravit.

10:30

Program dnešního zasedání byl schválen a dnešní zasedání může naplno začít. Nyní Tomáš Navrátil detailně popisuje jediný bod z dnešního jednání, bude následovat diskuze.

10:33

Advokát Miroslav Cách - seznámení s výsledky auditu (výstup pana magistra Cácha byl schválen)

Jsem rád, že jsem dostal prostor, abych mohl reagovat na informace, které kolují o Slezském fotbalovém klubu poslední dobou. Dostali jste kumulovanou informaci o tom, co jsme v krátkém čase zjistili o fungování fotbalového klubu, o jeho právním vztahu a ekonomickém stavu.

close Na opavské Hlásce se dnes řeší budoucnost Slezského FC. Zastupitelé se kvůli tomu mimořádně sešli. info Zdroj: Deník / Petr Dušek zoom_in V bodě 2 máte jasné vymezení toho, co bylo činností naší právní kanceláře. V bodě 3 stručný přehled toho, co jsem zjistili v rámci due diligence. Stav je takový, že jsme museli reagovat rychle. S nástupem nového vedení stautárního města Opavy byla hend od začátku snaha zjistit stav ve fotbalovém klubu, proto byly vyžadovány smluvní dokumenty. Vaše město je kvalifikovaným akcionářem, neměli jsme žádné páky, abychom se dostali ke smluvní a účetní dokumentaci, nebyli jsme schopni dle stanov dělat personální změny v představenstvu a radě. První naše zjištění je aktualizace stanov.

Klub by měl mít nové stanovy, zejména s ohledem na transparentnost s ohledem na fungování, vaše město posílá nemalé peníze a mělo by mít lepší kontrolu. Náš úkol je tedy modernizace stanov,aktualizace tak, aby bránily akcionáře.

Kontrolovali jsme zejména dodavatele, kteří vystavují na SFC faktury, žádají úhradu pohledávek za rok. Zjistili jsme, že vícero velkých dodavatelů, kterými jsou hrazeny značné částky, v podstatě nemá smlouvy. V mnoho příkladehc faktury byly podepsány bez soupisů prací, bez jakýchkoli příloh. To vnímáme jako věc v rozporu s běžnou praxí. Měli by existovat uzavřené rámcové smlouvy. Naše doporučení je, aby vedení společnosti určilo dlouhodobé dodavatele a aby s nimi byli uzavřeny dlouhodobé smlouvy.

Byla vystavena faktura ve značné sumě, která nebyla uhrazena do data splatnosti (31.12.2018.). Tím, že se jedná o pohledávku, se kterou se počítalo v celkovém financování, tak to dostává SFC a.s. do situace, že není schopen tento příjem vykrýt z jiných zdrojů, které má SFC a.s. k dispozici. SFC a.s. vznikl z této pohledávky dluh v rámci DPH ve výši 5 milionu korun. 

Měl by být vykonán personální audit, který by zhodnotil, zda ve SFC a.s. není přezaměstnanost. Zajímavé je, že i přes takovou finanční situaci, v den rezignace představenstva došlo k navýšení závazků tím, že se zvýšily mzdy a fakturanti se změnili na pracovně právní vztahy.

Doložka úspěchu má velice nevýhodnou formulaci. Smlouvy byly nastaveny, že v případě postupu se hráčům výrazně zvedne odměna, ale kdyby SFC spadlo do druhé ligy, hráčům zůstávají prvoligové platy. 

Za poslední dva roky je klub ve vztahu, že meziročně rostly náklady z období 2016 na 2017 o 10 milionu korun a z 2017 na 2018 také o 10 milionu. To znamená, že za dva roky vzrostly náklady o 30 milionu korun. Toto vedlo k tomu, že klub se dostává do dluhové spirály, je to situace, která je dokázána saldem závazků. Kdyby nedošlo k rozprodávání hráčů, dluh je dneska v tak extrémní výši, že je nedosažitelný. Jediné řešení je z dlouhodobého hlediska buď restruktualizace nákladů nebo zvýšení příjmů. 

Aktuální dluh SFC a.s., který je více než 10 dnů po splatnosti, se přibližuje 10 milionu korun. Z další správy vyplynulo, že SFC a.s. dluží fotbalovému klubu Pardubice 3,3 milionu korun a když nebude pohledávka uhrazena, hrozí tvrdé sankce ze strany FAČRu, které mohou ohrozit fotbal jako takový.

Buď se schálí dnešní usnesení tak, jak je navrhnuto nebo se podá insolvenční návrh, protože klub dle analýz je ve stavu blížícího se úpadku, který musí být řešen.

Miroslav Cách nyní ukazuje vývoj závazků za jednotlivá období.

11:03

Slovo si bere primátor Tomáš Navrátil.

Dozvěděli jste se závěry auditu. My jsme přistoupili ke kroků, protože jsme se nemohli dostávat k materiálům této společnosti, ve které jsme akcionářem. Nikdo nás neinformoval, že je hrozba, že SFC je před úpadkem. V žádném případě nechceme klubu uškodit,pravidelně děláme vše pro to, abychom klub zachránili. Chceme klub udržet nadále v první lize, ale musí to mít svůj řád a pořádek. Dostali se k nám informace, že v lednu nemají hráči peníze za listopad, my jsme se to co nejrychleji snažili vše vyřešit. Podařilo se nám do klubu "napumpovat" co nejrychleji 5 milionu a dělali jsme a děláme kroky ke stabilizaci. Objevili jsme se v kabině, ujistili jsme hráče, že budeme klub podporovat.

Dnes je stav opravdu před úpadkem. Musíme stanovit pravidla, zasády, aby klub fungoval. Musíme nastavit výdajovou stránku tak, abyhcom to zvládli. 

Petr Glončák - předseda představenstva

close Na opavské Hlásce se dnes řeší budoucnost Slezského FC. Zastupitelé se kvůli tomu mimořádně sešli. info Zdroj: Deník / Petr Dušek zoom_in Určitě jste zaznamenali mou osobu a to co jsem řekl, za tím si opravdu stojím. Nechceme nikoho pranýřovat, co bylo, to bylo. To, co je, jste slyšeli taky, máme nějaký minus, který se snažíme sponzorskými dary srovnat. Představil bych vám rád situaci, kterou chceme do budoucna, abyste viděli světlo v tunelu. Budeme hledat strategického partnera, který tady je, ale on od všeho upustil.

Budu chtít na kraji získat peníze na opravdu stadionu, předběžně je to investice okolo 30 milionu korun. Chtěli bychom vychovávat mladé hráče, které bychom nadále mohli prodat, tohle bychom mohli být schopni realizovat také. 

Radim Křupala

Proč byla vybrána právě tahle advokátní kancelář?

Tomáš Navrátil

Měli jsme velice málo času, komuniakce s představenstvem a dozorčí radou byla taková, jaká byla. To mě přesvědčilo, že musíme okamžitě jednat. Řešili jsme to na vedení, v klubu, hledali jsme advokátní kancelář, která není z regionu, má zkušenosti s protikorupčními věcmi a vyšla nám z toho právě tahle kancelář.

Radim Křupala

Máte vy konkrétní zkušenost s touhle advokántí kanceláří?

Tomáš Navrátil

Velkou zkušenost mám jak já, tak i pan Juříček.

Pavel Juříček

S touto advokátní kanceláří mám velké zkušenosti. Já spolupracuji s nadačním fondem proti korupci, se kterou tahle právní kancelář spolupracuje také. Musím říct, že je to právní kancelář, která v těchto oblastehc je pro mě jedna z nejlepších ve střední Evropě.

Radim Křupala

Zastupovala tato společnost někoho v rámci sporu proti Opavě?

Miroslav Cách

Nevím o tom.

V tuto chvíli se trošku upustilo od řešení fotbalu a řeší se věci spojené s výběrem právní kanceláře.

Jan Stanjura

Jedna z takových fám, byla ta, že v účetnictví SFC se vyskytovaly faktury za náklady na inzerci. Je to pravda? Pokud ano, mohli byste je kvantifikovat?

Petr Glončák - předseda představenstva

Je to pravda. Je to 16 tisíc korun za jeden domácí zápas. Dohromady to dělá asi nějakých 320 tisíc korun bez DPH. Náplní měla být inzerce na jednotlivý zápas.

Petr Juříček

close Na opavské Hlásce se dnes řeší budoucnost Slezského FC. Zastupitelé se kvůli tomu mimořádně sešli. info Zdroj: Deník / Petr Dušek zoom_in Byl bych rád, kdybychom se věnovali tématu. Najděte si stránku, kde je účetní závěrka a tam nelze zpochybnit čísla. Buď se vyčistí finanční situace, pak se najde shoda, jakým způsobem se případně dofinancuje, a pak se najde budoucnost. Musím ocenit zastupitele Marka Veselého, který dlouhodobě upozorňoval, že není normální, aby organizace, která má 99,6% vlastnictví, aby o ni nic nevěděla.

Před náma stojí jednoduché rozhodnutí. Buď pomoci zachránit fotbal a nebo ho poslat do insolvcence.Je fér, aby i veřejnost fotbalová udělal krok, aby se podílela na záchraně klubu.

Tomáš Navrátil

My jsme měli člověka, který chtěl vstoupit do fotbalového klubu. Tento člověk si chtěl udělat také analýzu a bylo smutné, že přišel ke klubu, že by rád vstoupil, chtěl zmodernizovat stadion a řekl, že je zde neprůhledná situace a že pokud ji nespravíme, tak nesotupí do klubu. Vstup tohoto člověka ovšem není vyloučen. Dnes tady máme generálního partnera, kteýr přínáší do klubu 4,5 milionu korun, další slíbené partnery … Opravdu jsme makali a pracovali a děláme vše pro záchranu klubu. Žádám vás o schválení příspěvku ve výši 24 milionu korun. S tímto příspěvkem jsme schopni dohrát do konce sezony bez potíží. Financování další sezony by proběhlo zastupitelstvem, kde by byl představen finanční plán na další sezonu. 

Je velké gesto, kdyby se všichni rozhodli nám pomoci. 

Ivana Nevludová

Mám jen dotaz. Kdo za tne stav donese právní zodpovědnost?

Tomáš Navrátil

Nejsme tady dnes, abychom řešili trestní oznámení. Je tam celá řada pochybností, které se mohou analyzovat v budoucnu. V tuto chvíli to neumím říct, ani jsem to zde nechtěl řešit. Pokud zjistíme podrobnější kontrolou, že jsou aspekty, které ukazují, že někdo chyboval, budeme tohle řešit.

Radim Křupala

Navrhoval bych to, že bychom SFC půjčili 10 milionu korun, tím bychom zažehnali problém insolvence a vrátili bychom se k tomu na řádném zastupitelstvu. Myslím si, že to je velmi riziková věc, že bychom tohle neměli jen tak přecházet.

Tomáš Navrátil

Zvažovali jsme, dlouho jsme nad tím seděli, musím upozornit, že pokud hráči dva měsíce nedostnaou mzdu, stávají se volnými hráči a my ztrácíme další majetek SFC. Když nedoplatíme do konce února mzdy, může se stát, že polovinu mančaftu ztratíme. Půjčka, kterou navrhujete, jako taková nese úplné stejné riziko, to není řešení problémů.

12:40

Zastupitelé se po delší přestávce vrátili do zasedací místnosti a jednání pokračuje, vystupuje Tomáš Navrátil a detailně všechny informuje o změnách, které byly provedeny během přestávky.

Ukončuje se rozprava a hlasuje se o předloženém návrhu usnesení.

Bylo schváleno hlasování po jménech.

HOTOVO!!! Usnesení bylo schváleno. 30 zastupitelů bylo PRO, 6 zastupitelů se zdrželo hlasování!