Hodně nahlas se v současné době hovoří o vstupu zahraničního investora do Slezského FC Opava. Zahraniční zájemce je připraven odkoupit od města 174 akcií, to drží v současné době 264 z celkového počtu 266.

Byla vypsána soutěž, která měla uzávěrku přihlášek 31. května. Evidovaná byla jedna přihláška, a to od švýcarské společnosti TICC, GmbH, za kterou stojí čínský investor.

Součástí přihlášky bylo také složení kauce v částce 10 milionů korun, ta ale ve stanovém termínu nebyla složena. „Udělali jsme kompletní kroky a splnili veškeré náležitosti," podotkl advokát Karel Ležatka, který zájemce o Slezský FC Opava zastupuje. „Platba kauce proběhla z Hongkongu," doplnil. „Byl předložen i kompletní projekt směrem k budoucnosti klubu, ten ale není veřejný," řekl Karel Ležatka.

Jak již Deník informoval v dubnu, jedná se o zájemce z Číny. „Dokud není transakce uzavřena, je vše v režimu spekulací, jsme ale připraveni vést bilaterální jednání," pronesl Ležatka.

Změnou nového vlastníka se včera zaobírala také rada města Opavy. „Rada města bere na vědomí zprávu hodnoticí komise, která ukončila soutěž bez vítěze a doporučila vedení města, aby dojednalo smlouvu napřímo," poznamenal náměstek primátora Martin Víteček (STAN). Město si tímto krokem očividně uvolnilo ruce k přímému jednání.

Ještě pro upřesnění, město nabízí klub k prodeji za 50 milionů korun. Nový většinový vlastník se musí smluvně zavázat, že po dobu pěti let bude v případě účasti Opavy v první lize dávat v daném účetním období roční příspěvek 40 milionů, v případě účasti v jiné soutěži poloviční částku a také finanční dar 100 milionů korun.

Město Opava bude rovněž fotbal nadále podporovat, a to částkou 10 milionů ročně na mládež a 5 milionů ročně určenou na náklady spojené s provozem fotbalového stadionu.

Podle informací Deníku je vstup nového vlastníka do klubu hodně reálný. Čínská strana má o klub zájem, nakloněno je tomu i město, pro které se jedná o lukrativní nabídku. Celá transakce by měla nabýt konkrétnějších obrysů před blížícím se zastupitelstvem, které proběhne 19. června.

Alois Grussmann
Alois Grussmann: Nechceme uhnout z cesty, po které jdeme