Nové klubové logo vychází ze znaku města Hlučín, s nímž je neodmyslitelně spjato. Pět hvězd symbolizuje pět generací rodu Gašínů, kteří byli majiteli města v letech 1629 – 1727. V zeleném štítu je také vyobrazen Antonínský kříž a písmeno P, které bylo původně chápáno od zakladatele města Přemysla Otakara II. Nověji se uvádí, že se jedná o zkratku LP latinského Longo Pago – Dlouhá ves, která vznikla dříve než Hlučín – dnešní ulice Dlouhoveská.

„S novým majitelem Petrem Tačem jsme po jeho příchodu do klubu řešili věci, které chceme změnit a posunout směrem dopředu. Shodli jsme se, že je potřeba jít s dobou i v podobě loga klubu a že vytvoření nového, evolučního loga je potřebným krokem,“ řekl ředitel FC Hlučín Lukáš Petřík. „Mohu také prozradit , že již nyní pracujeme na vzniku nových webových stránek, s ještě lepším propojením na sociální sítě a moderním designem tak, aby reagovaly na dnešní dobu a staly se aktivním komunikačním kanálem mezi našimi fanoušky a klubem,“ zakončil ředitel FC Hlučín.