V sále kulturního domu okresního úřadu ve Skřipově-Hrabství se sešlo celkem 63 delegátů. Valná hromada, které se osobně účastnil také generální sekretář Fotbalové asociace České republiky Jan Pauly, tak byla usnášeníschopná. Delegáti regionálních klubů, kteří vybírali ze tří kandidátů, rozhodli jednoznačně. Stávajícímu předsedovi OFS Opava Miroslavu Zálohovi dalo hlas 44 z 63 delegátů. Rozhodnuto tak bylo hned v prvním kole. „Vážím si důvěry klubů, které nechci zklamat. Rád bych se svým tým dál pokračoval v dobré práci pro okresní fotbalový svaz,“ řekl Miroslav Záloha bezprostředně po vyhlášení volby. Zbylé hlasy si rozdělili další dva kandidáti Petr Hlaváček (15 hlasů) a Lumír Sedláček (4).

Delegáti zároveň volili i členy Výkonného výboru OFS Opava, kde své pozice obhájili současní členové výboru René Černohorský, Vladimír Grussmann, David Kořínek a David Vitásek. Další kandidáti David Baier, Pavel Lyko, Tomáš Lavický své kandidatury stáhli.  Marek Hájek, Rudolf Sněhota a Gabriela Štverková jsou členy revizní komise OFS Opava