Stávající hrací plocha byla v Bolaticích vybudována už v roce 1932 ze zemědělské půdy. Poslední větší její úprava byla provedena o čtyřicet let později. S myšlenkou další rekonstrukce, tak aby hřiště odpovídalo standardům fotbalových hřišť dnešní doby přišel před několika lety dlouholetý funkcionář Jiří Burian za tehdejším předsedou Josefem Kotíkem a místopředsedou Herbertem Paverou. Současné vedení navázalo na tento projekt a aktivně se snažilo účastnit různých dotačních projektů k získání finančního objemu z dotačních peněz – první žádost na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy byla podána již v roce 2010 a poté postupně každý rok, nicméně pokaždé neúspěšně. Až v minulém roce to vyšlo. Rekonstrukce byla plnohodnotnou a nejnáročnější variantou opravy hřiště, blížící se výstavbě nového i při zachování stávajících rozměrů, s novou instalovanou automatickou závlahou. Vzniklo nové odvodnění, dvě nové konstrukční vrstvy s profesionální rovinou a moderní výkonný trávník. Okolo celé hrací plochy je provedeno nové zábradlí, včetně ochranných sítí za brankami, na stávající zpevněné plochy před restaurací se napojily chodníky okolo celého hřiště, jsou dodány a nainstalovány nové střídačky a branky. Realizovány jsou také nové zpevněné plochy u asfaltového hřiště u hlavní tribuny a dále byla vybudována nová technická infrastruktura v hřišti a kolem něj. „Dobrá práce, je jenom dobře, se tyhle projekty realizují. Fandím jim. Je to pro dobro fotbalu,“ řekl jeden z hostů slavnostního otevření, ředitel SFC Opava Jaroslav Rovňan. Mezi dalšími významnými hosty byli byli například hejtman Moravskoslezského kraje, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ivo Vondrák, senátor Parlamentu české republiky a náš starosta obce Bolatice Herbert Pavera, farář obce Bolatice pan Roman Leslaw Mazurowski či současný trenér Brankář Baníku Ostrava Vít Baránek, jeho svěřenec Jan Laštůvka, nebo kapitán Baníku Patrizio Stronati a také bývalý ligový záložník a hráč Opavy Lumír Sedláček. K vidění byl bohatý doprovodný program včetně autogramiády.

„Vedení FK Bolatice vyslovuje poděkování všem jednotlivcům i institucím za pomoc, rady, schválení, či podporu daného projektu, na který jsme řadu let čekali a zapíše se do naši historie jako dosud největší investiční projekt,“ řekl za bolatický klub Radek Kotík.