Projekt je zaměřen na podporu aktivního sportování a poznání sportovních možností, které se v daném regionu nabízí. Je určen pro žáky šestých ročníků. Cílem je, aby se každý žák uvedeného ročníku účastnil alespoň jedné aktivity.

Po domluvě s vedením Slezského FC Opava se tak padesátka šesťáků přišla podívat na trénink a na exkurzi na Městský stadion. Žáci byli rozděleni do tří skupin a postupně si prohlédli zázemí stadionu. Každé z dětí bylo obdarováno plakátem A mužstva, na závěr tréninku se tak na hřišti strhla velká podpisová akce.

Díky projektu by se v Opavě a okolí žáci obou družebních škol měli blíže seznámit kromě fotbalu také s volejbalem, basketbalem a florbalem. Naproti tomu v Ratiboři je naplánována lehká atletika, plavání a také fotbal. Při vzájemném měření sil v uvedených sportech by měla být uplatňována zásada fair play a správného fandovství.

Cílem exkurzí a besed s profesionálními hráči by mělo být poznání, že vrcholový sport je především tvrdá práce. Významnou aktivitou projektu jsou také zájezdy na hory v zimním období s výukou moderního lyžování a v letních měsících zaměřeny na turistiku.

Žáci se budou učit nejen lyžovat, ale budou vedeni k zásadám ohleduplného a bezpečného chování na sjezdovkách, k ochraně a správnému vztahu k přírodě.

(lu2)