Dobrovolníci, kteří se podílejí na rekonstrukci historického objektu ve Vlaštovičkách se mají možnost dovědět ledasco o principech holistické medicíny.

Dobrovolníci, kteří se podílejí na rekonstrukci historického objektu ve Vlaštovičkách se mají možnost dovědět ledasco o principech holistické medicíny.

Zdroj: archiv sdružení Holos