Galerie: Povodně Lichnov 1996

Takto vypadal Lichnov před 25 lety. Takto vypadal Lichnov před 25 lety. Takto vypadal Lichnov před 25 lety.